Klik hier voor de foto's van 25 mei 2012

Welkom op de website van de boeldag commissie van de Hervormde Kerk te Putten.

Welkom op de website van de boeldagcommissie van de Ned.Herv.kerk te Putten.
Op onze website kunt u onder andere informatie vinden over:
  • De organisatie
  • Wie wij zijn
  • Wat doen wij
  • Boeldag 2017
  • contact opnemen
  • Aanmelden als vrijwilliger
  • Aanmelden van goederen.

Locaties

Openstelling van de schuren: elke 1e zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.30

Hieronder vindt u de adressen van de verschillende bezoek- en inleverlocaties.

Klein meubelen: locatie Hellerweg

Adres: Hellerweg 7/1, 3882 MV, Putten

Grote meubelen: locatie Matseweg

Adres: Matseweg 4-6, 3882 TD, Putten

Centraal inleverpunt: locatie Leembruggerweg

Adres: Leembruggerweg 5, 3882 RV, Putten

Nieuws

22-09-2012 - Overhandiging cheque met opbrengst boeldag 2012.

Tijdens de diaconie vergadering jl 13 september is de opbrengst bestemd voor de diaconie van de Boeldag van 2012 , officieel overhandigd aan Dhr G. Priem.
Namens het boeldag comité was Dhr Johan Bos als secretaris aanwezig met enkele andere leden van de commissie om de cheque te overhandigen. Dhr Priem sprak na een korte evaluatie zijn dankwoord tot de commissie. Dat er zoveel vrijwilligers inzetbaar zijn is geweldig. Ook het beschikbaar stellen van gelden aan diaconale doelen is altijd een dankbare keuze.
Dhr Bos gaf nog een korte toelichting op het ontstaan en het doel van de Boeldagcommissie. De opbrengst van 2012 zal worden besteed aan het Hospice in Ermelo en Nijkerk. Ook wordt er een deel besteed aan de voedselbank Putten/Harderwijk. De cheque laat het geweldige bedrag zien van €3600.00!
Erg mooi is het dat er vanuit de nieuwe locatie, tegelijk de nieuwe centrale inzamelplaats, Leembruggerweg 5 in Putten, overzichtelijker kan worden gewerkt met nog een groter aanbod.
Nieuw is de koffiehoek waar u ook elke 1e zaterdag van de maand tegen een geringe vergoeding koffie met wat lekkers kunt nuttigen.
De diaconie spreekt de wens uit dat de boeldagcommissie ook komend seizoen weer kan bijdragen aan diaconale doelen.

Bedankt!

De boeldagcommissie wil een ieder die meegeholpen heeft om de boeldag van 2012 weer succesvol
te laten verlopen heel hartelijk bedanken. Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest!

Met als eindresultaat een opbrengst van €23,900 (bruto). Geweldig!

30-05-2012 - Foto's boeldag 2012

De foto's van de boeldag op 25 mei 2012 staan nu online! Klik hier om ze te bekijken!